Lưu trữ thẻ: gạch thủy tinh

HAVALI – LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN

I – Lịch sử công ty Khởi đầu vào năm 2005, Havali là công ty sản xuất gạch crystal mosaic đầu tiên tại Việt Nam. Cùng với dây chuyền sản xuất công nghệ Liên Bang Nga, Havali tự hào là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng cho thị trường…