Tag Archives: tích xanh

Tích xanh Gagoda là gì? Tài khoản xác thực tích xanh có tác dụng gì?

Tích xanh Gagoda là dấu xác minh quyền sở hữu tài khoản chính thức dành cho đơn vị công ty thiết kế – thi công kiến trúc nội thất trên toàn quốc. Dấu tích xanh hiện ra nhằm thể hiện đây là tài khoản chính thức của công ty, đơn vị trên Gagoda.vn. Là cách…